Monday, 12 December 2011

Contoh Lembaran Kerja...


Lembaran Kerja

Nama: ..........................................................                         Kelas: ..............................

Jawab soalan-soalan di bawah.


1) 45 sen + 35 sen =2) RM26 + RM 18 =

3) RM35.70 + RM10.60 =4) 100 sen + 45 sen =

5) 80 sen + 40 sen =6) RM4 + RM7.50 =

7) RM10.50 + 40 sen8) 60 sen + RM2.20 =

No comments:

Post a Comment