Tuesday, 6 December 2011

Pengetahuan Am...

Sejarah Matematik

Perkataan "matematik" berasal daripada perkataan Yunani, máthema, yang bermakna "sains, ilmu, atau pembelajaran" dan mathematikós yang bermaksud "suka belajar". Istilah ini kini merujuk kepada sejumlah ilmu yang tertentu iaitu pengajian deduktif pada kuantiti, struktur, ruang, dan tukaran.

Sementara hampir semua kebudayaan menggunakan matematik asas (mengira dan mengukur), pengembangan matematik baru telah dilaporkan dalam beberapa kebudayaan dan zaman. Ini adalah sebelum zaman moden iaitu zaman perluasan ilmu di merata-rata dunia. Contoh-contoh tulisan pengembangan matematik baru mengancam kegemilangan sebahagian orang tempatan. Kebanyakan teks matematik kuno yang dapat diperolehi datang dari Mesir purba di Kerajaan Tengah sekitar 1300-1200 SM (Berlin 6619), Mesopotamia sekitar 1800 SM (Plimpton 322), dan India kuno sekitar 800-500 SM (Sulba Sutras). Semua teks tersebut dikatakan berkaitan dengan Teorem Pythagoras, iaitu pengembangan matematik terawal dan tersebar selepas aritmetik dan geometri asas. Bukti pertama tentang aktiviti matematik di China dapat ditemui pada simbol berangka pada tulang keramat, yang bertarikh kira-kira 1300 SM. Sementara itu, Dinasti Han pada zaman China Kuno menyumbangkan Buku Panduan Pulau Laut dan Sembilan Bab Mengenai Seni Matematik dari abad ke-2 SM sehingga abad ke-2 M. Yunani dan kebudayaan keyunanian Mesir, di Mesopotamia dan bandar Syracuse menambahkan dan mengembangkan lagi ilmu matematik. Matematik Jainisme memberikan sumbangan abad ke-4 SM sehingga abad ke-2 Masihi. Kemudian, ahli matematik Hindu dari abad ke 5 Masihi dan ahli matematik Islam dari abad ke-9 Masihi telah meneruskan penyumbangan yang banyak pada matematik.

Satu ciri  menarik mengenai sejarah matematik kuno dengan Zaman Pertengahan adalah pengembangan lanjut matematik yang sentiasa bertambah yang pesat mengikut abad. Mulanya pada Zaman Pertengahan, di Itali pada abad ke-16, pengembangan matematik baru, berinteraksi dengan penemuan saintifik baru, telah dilakukan pada tahap yang sentiasa bertambah, dan bersambungan hingga ke hari ini.No comments:

Post a Comment